இன்றிரவு நானெழுதலாம் ஆக துயர்மிகு வரிகளை.


இன்றிரவு நானெழுதலாம்  ஆக துயர்மிகு வரிகளை

எழுதலாம்,
எடுத்துக்காட்டுக்கு,
‘இரவு நொறுங்கிக் கிடக்கிறது
நட்சத்திரங்கள் நடுங்குகின்றன தொலைவில்.

இரவுக் காற்று  வானில்  சுழன்றாடி பாடுகிறது .

இன்றிரவு நானெழுதலாம் ஆக  துயர்மிகு வரிகளை.
அவளை நான் நேசித்தேன்
அவளும் நேசித்தாளென்னை சிலநேரங்களில்.

அவளை இதைப் போன்ற இரவுகளில் கட்டிப்பிடித்திருக்கிறேன்,
முத்தமிட்டிருக்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும்,.
முடிவில்லாமல் நீண்ட வானத்தின் கீழ்.

அவள் நேசித்தாளென்னை சிலநேரங்களில்
அவளை நேசித்தேன் நானும்.
எப்படி நேசிக்காமல் இருக்க முடியும் ஒருவர்
.
அவளின் அசையா அகல் விழிகளை.

இன்றிரவு நானெழுதலாம்  ஆக துயர்மிகு வரிகளை.
அவளில்லை என்னிடமென்று நினைக்க
அவளை தொலைத்து விட்டேன் என்றுணர
அகண்ட இரவை, அவளில்லாமல் மேலும் அகண்ட இரவை கேட்க
கவிதை வரிகள் சேர்கின்றன  ஆன்மாவின் மேல்
பனி புல்வெளியின் மேல் சேர்வதைப் போல

என்ன ஆகிவிட போகிறது
என் நேசம் இழுத்துப் பிடிக்கவில்லை அவளை என்பதால்
இரவு நொறுங்கி கிடக்கிறது, இல்லை அவள் என்னுடன்.

இவ்வளவு தான்.. தொலை தூரத்தில் யாரோ பாடுகிறார்கள். தொலை தூரத்தில்
என் ஆன்மா திருப்தியற்றிருக்கிறது அவளை தொலைத்து விட்டதென்று

என் பார்வை தேடுகிறது அவளை அவளிடம்  ஏதோ சென்றடைந்துவிடுவது போல
என் இதயம் துழாவுகிறது அவளை, இருக்கவில்லை அவள் என்னிடம்.


அதே இரவு தான்…
மரங்களை பனியால் வெண்ணிறமாக அடிக்கும்
அதே இரவு தான்
அந்த நேரத்து அதே நாங்கள் இருக்கவில்லை அதே போல

நேசிக்கவில்லை இனி அவளை நான், அது தெளிவு,
ஆனால் எப்படி நேசித்தேன் அவளை.
என் குரல் தேடுகிறது காற்றை அவள் காதுகளைத் தீண்ட..

இன்னொருவருடையது, அவள் ஆகியிருப்பாள் இன்னொருவருடையவளாய்,
என் முன்னாளைய முத்தங்களைப் போல,
அவளின் குரல், அவளின் ஒளிவீசும் தேகம், அவளின் அனந்த நயனங்கள்…

நேசிக்கவில்லை இனி அவளை நான், அது தெளிவு,
ஆனாலும் ஒருவேளை இன்னும் நான் நேசிக்கிறேன் போல அவளை..
நேசம் குறுகியது.. மறந்து போதல்  நீண்ட நெடியது.

அவளை இதைப் போன்ற இரவுகளில் கட்டிப்பிடித்திருக்கிறேன்
அதனால் என் ஆன்மா திருப்தியற்றிருக்கிறது அவளை தொலைத்து விட்டதென்று


இதுவே அவள் எனக்களிக்கும் கடைசி வலியாய்
இவையே  அவளுக்காக நானெழுதும் கடைசி கவிதை வரிகளாய்
இருந்தாலும்.

இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பே..
மூலம்
Pablo Nerudaவினுடையது…
அவர் சிலி நாட்டு கவிஞர்..இடதுசாரி சிந்தனைகளையுடையவர்..
பல நேரங்களில் தன் நாட்டை விட்டு வெளியேறி பிற நாடுகளில் வாழ நேர்ந்தவர்..
அதனாலேயே என்னவோ இவரின் பாடல்களில்  காதலியின் மீது கொண்டிருந்த நேசத்தோடு தேசத்தின் மீது கொண்டிருந்த பற்றும்  சேர்ந்தே வெளிப்படும்…

மூலம்:

Tonight I can write the saddest lines.

by Pablo Neruda.

Tonight I can write the saddest lines.

Write, for example,’The night is shattered
and the blue stars shiver in the distance.’

The night wind revolves in the sky and sings.

Tonight I can write the saddest lines.
I loved her, and sometimes she loved me too.

Through nights like this one I held her in my arms
I kissed her again and again under the endless sky.

She loved me sometimes, and I loved her too.
How could one not have loved her great still eyes.

Tonight I can write the saddest lines.
To think that I do not have her. To feel that I have lost her.

To hear the immense night, still more immense without her.
And the verse falls to the soul like dew to the pasture.

What does it matter that my love could not keep her.
The night is shattered and she is not with me.

This is all. In the distance someone is singing. In the distance.
My soul is not satisfied that it has lost her.

My sight searches for her as though to go to her.
My heart looks for her, and she is not with me.

The same night whitening the same trees.
We, of that time, are no longer the same.

I no longer love her, that’s certain, but how I loved her.
My voice tried to find the wind to touch her hearing.

Another’s. She will be another’s. Like my kisses before.
Her voice. Her bright body. Her inifinite eyes.

I no longer love her, that’s certain, but maybe I love her.
Love is so short, forgetting is so long.

Because through nights like this one I held her in my arms
my sould is not satisfied that it has lost her.

Though this be the last pain that she makes me suffer
and these the last verses that I write for her.

Advertisements