கலங்கி நிற்கிறது வாடி


விடிந்ததும்

சூரியனோடு

மென்முறுவலுடன்

தரிசனம் தரும்

எதிர்வீடு

இன்று

கலங்கி நிற்கிறது வாடி

வானேகி விட்டான்

பெற்றெடுத்து காத்தவனும்

வெளியேறி விட்டனர்

விற்றுவிட்டு

அவன்தம் பிள்ளைகளும்

தத்தெடுத்து வளர்ப்பாரா

இடித்தொழிப்பாரா

புதியவர்

கலங்கி நிற்கிறது வாடி

ஆறுதல்

சொல்லத் தெரியாமல்

கலங்கி நிற்கிறேன் நானும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s