கூசவைத்த நம்பிக்கை!


இரவில் வராந்தாவில் அமர்ந்து

உணவருந்தும் பழக்கம்

ஒரு பூனையின் சிநேகத்தை

சம்பாதித்துக் கொடுத்தது

நித்தம் இரவில்

என்னுடன் உணவருந்தும்

சிநேகிதியைக் காணவில்லை

சில நாட்களாக

அன்றிரவு

அயர்ந்து உறங்கிக்கொண்டிருந்தவனை

தட்டியெழுப்பியது

ஒரு பிறாண்டல் சத்தம்

சன்னலைத் திறத்தவன முன்னால்

இடையில் காணாமல் போயிருந்த

சிநேகிதி

“பசிக்குதோ?”

பாலெடுக்கத் திரும்பியவனின்

காலைத் தேய்த்து விட்டு

ஒடியது வெளியே

“கிறுக்கு மூதி “,என்று முனகிவிட்டு

சன்னலை சாத்துமுன்

மீண்டும் அந்த மூதி

இம்முறை வாயில் ஒரு குட்டி

சுதாரிக்குமுன் கவ்விய குட்டியை

காலடியில் போட்டு விட்டு ஓடியது

ஓடியோடி எடுத்து வந்து

கிடத்தியது

கண்திறக்காத குட்டிகள்

ஐந்தை

அண்ணாந்து பார்த்தது

அடுத்து

தாயாக பரிணமிக்க

கோரி நின்றாள்

என் சின்ன சிநேகிதி

ஏனோ கூச வைத்தது

அவளின் நம்பிக்கை!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s