என்னை விட்டு வெளியேறுகின்றேன்…


என்னை விட்டு வெளியேறுகின்றேன்..
என் கண்களை விட்டு..
என் கரங்களை விட்டு..
கண்டடைகின்றேன்
என்னை
என்னிலிருந்து வெளியே நின்று..
நிறைய முயற்சியும்
அதைவிட மேலதிகம் அருளும்(?)
சாத்தியப் படுத்துகின்றன
இந்த சித்துவிளையாட்டை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.