திண்ணை போச்சு!


 

திண்ணை மட்டுமா போச்சு,
துண்டை
உதறி விரிக்க,
கையை தலையனையாக்க,
வேட்டியை
நெகிழ்த்தி
இழுத்து போர்த்த,
இடமளித்ததோடு
உறக்கம் வரும் வரை
உரையாடிக்கொண்டிருக்க
நித்தம்
ஒரு வடிவில்
நிலவைத் தந்த
சொர்க்கமல்லவா
போச்சு!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.