இரட்டை வேடம்.


எண்ணுவதென்னவோ

பெரிதிலும் பெரிதாய்…

வாழ்வதென்னவோ குறுக்கு

வழிகளில்.

ஆடித் தீர்ப்பேன்

இரவெல்லாம்

சாத்தானின் தாளத்துக்கு;

நடுங்கித் திரும்புவேன்

விடியலில் வீட்டுக்கு

பிரார்த்திக்க!

இருக்க முடியவில்லை

விசுவாசமாய்

இரவிலும் பகலிலும்

ஒரே எஜமானனுக்கு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.