நாங்கள் இளிச்சவாய்ச்சிகளல்ல!


 

 

ஓ !உங்களுக்காக
எங்களால்
புன்னகைக்க முடியுமே,
தலையை
லேசா
கிறக்கமாக சாய்த்து!

அப்படியே
குடிக்க முடியும்,
உங்கள் பொங்கும்
புகழ்வார்த்தைகளை,
ஆர்வமான
அதரங்களால்;

 

உங்களுக்காக
உதடுகளில்
பூச முடியும்
மணக்கும்
சிவப்புச் சாயத்தை..

வருடிக்கொடுக்க
முடியும்
உங்கள்
புருவங்களை
விரல்நுனிகளால்..

உங்கள் காதல்
உணர்வுகளை
நீங்கள்
பட்டியலிடும் போது..

ஒ!எங்களால்
கண்களை
அகல விரித்து
அதிசயித்து
சிரிக்கமுடியும்,

நீங்களும்
சேர்ந்து
சிரிப்பீர்கள்;

ஆனால்
எப்போதும்
அறிய மாட்டீர்கள்
அதற்குள்
ஆயிரம் முறை
எங்கள் இதயம்
சின்னச்சின்ன
சாவுகளை
சந்தித்ததை..

 

நீங்கள்
நம்புகிறீர்கள்,
அதனால்
நன்கு அறிவோம்
நடித்துக்காட்ட வேண்டிய எங்கள்
பாகத்தை,
நாங்கள்
கவலையேதுமின்றி
காலைப்பொழுதைப் போல
அந்நேரத்து பனித்துளி போல
குதூகலிக்கிறோமென்று.

ஆனால்
அறியமாட்டீர்கள்
எங்கள்
இதயம்
உள்ளாகும்
மனவழுத்தங்களை
என்றுமே.

ஒ! எங்களால்
சிரித்து
கேட்க முடியும்
நீங்கள்
புதிய
சாகசங்களை
கதையளக்கும் போது,
மென்சோரம்
போன
எங்கள்
தோழிகளை
பற்றி
எங்களிடமே
சொல்லும் போது,

அவர்கள்
கரங்களும்
பிற உடற்பாகங்களும்
உங்களை
இரகசியமாக
தீண்டியதை
உரசியதை..

எங்களால்
சிணுங்கிச்சிரித்து
ஊடிக்கூட
முடியும்,
நீங்கள்
எங்களை இளிச்சவாய்ச்சிகளாக
நினைத்து
மேலும் மேலும்
உங்கள்
சரச சாகசங்களை
அள்ளிவிடும்போது..

 

ஆனால்
அறிய மாட்டீர்கள்
வெற்றுப் பார்வையுடன்
நீங்கள்
உறங்கும் போது
அருகில்
நாங்கள் கிடந்த
பல இரவுகளை..

எங்களால்
அப்பாவியாக
சிரித்து
உங்களை
வரவேற்க முடியும்,

நீங்கள்
எங்களுடனான
உறவில்
அழுத்து ,
வெளியில் வேலி தாண்டி
மீளும் போது;

ஆனால்
நீங்கள்
அறியமாட்டீர்கள்
நாங்கள்
என்ன செய்கிறோம்,
என்ன நடக்கிறது
இங்கே
அப்போதென்று.
..
நாங்கள்
இளிச்சவாய்ச்சிகளல்ல!

 

Advertisements

2 thoughts on “நாங்கள் இளிச்சவாய்ச்சிகளல்ல!

  1. Pingback: நாங்கள் இளிச்சவாய்ச்சிகளல்ல! – TamilBlogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.