காணி நெலம்!


 

ஊர்ப்பயலுகலெல்லாம்
கேக்குறாய்ங்க
நான்
வாழத்தான்
செய்கிறேனாவென்று,

முக்காவாசிப்
பயலுக
நான்
வாழலைன்னே
நெனைக்கிறாய்ங்க..

இருந்தும்
நெறைவா
நான் நெனைக்கிறேன்
உழுதுண்டு
வாழ,
என் காணி நெலத்திலெ!

கேக்கிறவன்
கேட்டுக்கிட்டு
கெடக்கிறான்..

எனக்கென்ன
என் வயித்துக்கு
உழுது பிழைக்க
முடிகிறவரை…

எனக்கு
நான்
வாழந்த
வருசங்கள்
கத்து குடுத்துருக்குது
ஒரு பெரிய பாடத்தை,
அடக்கத்தை!

கண்டிருக்கிறேன்
வாழ்நாளிலே
என்னையவிட
பெரிய மனுசனெல்லாம்
கடந்து போறதை..

அவய்ங்களுக்கு
கெடைச்ச
ஊதியமெல்லாம்
உடனே
ஊர்ப் பயலுகலெல்லாம்
அவய்ங்களை
மறந்ததது தான்!

பேர் பொகழெல்லாம்
எனக்கு வேணாம்..

நான் படிக்காத
பொஸ்தகங்கள்
நெறையா..

கேக்க மாட்டேன்
என் நெனைவா
ஒரு நடுகல்லைக் கூட..

இருக்கிறவரை
என் காணி நெலத்திலெ
உண்ண
உழுகுறதும்,
ஒண்ட
என் காணி நெலத்திலெ
நிக்குற
என் சின்ன
குச்சும்
நெலைச்சா
போதும்!

Advertisements

2 thoughts on “காணி நெலம்!

  1. Pingback: காணி நெலம்! – TamilBlogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.