கண்ணாடி.


நான் பளீர் வெள்ளி
முழுமையானவள், எனக்கில்லை முன்முடிவுகள்.
எதைக் கண்டாலும் உடனடியாக முழுங்கிக்கொள்கிறேன்
உள்ளது உள்ளபடியே, விருப்பு வெறுப்பால் சிதைவுறாமல்.
நான் குரூரமானவல்லள், உண்மையானவள் மட்டுமே.
நான்கு முனை படைத்த சிறு தெய்வத்தின் கண்,
முக்கால்வாசி நேரம் எதிர்சுவற்றில் முழுகவனத்தை குவித்தே.
அது மென் சிவப்பு நிறம்,அங்கங்கே கொஞ்சம் புள்ளிகளுடன்.
நெடுங்காலம் அதை கவனித்திருக்கிறேன்.
அது என் இதயத்தின் ஒரு பகுதி ,ஆனால் அது அடிக்கடி மினுங்கும்.
முகங்களும் இருட்டும் எங்களை அடிக்கடி பிரிக்கும்.

இப்பொழுது நானொரு ஏரி. ஒரு பெண் என் மேல் வளைகிறாள்,
என்னுடைய ஆழங்களில் தேடுகிறாள் அவள் இயல்பை
அதன் பின் திரும்புகிறாள் அந்த
மெழுவர்த்திகள் அல்லது சந்திரன்,-

பொய்யர்கள் ,அவர்களிடம்
நான் அவளை எதிர்கொண்டு பார்க்கிறேன்
மேலும்விசுவாசமாக பிரதிபலிக்கிறேன் பிம்பத்தை.
எனக்கு பரிசளிக்கிறாள் கண்ணீரால், பதறும் கைகளால்.
நான் முக்கியம் அவளுக்கு. அடிக்கடி வந்து போகிறாள்.
ஒவ்வொரு காலையும் அவள் முகமே இருட்டை விலக்குகிறது.
என்னில் முழுகினாள் சின்னஞ்சிறு பெண்ணாக
என்னில் எழுகிறாள் ஒரு மூப்பெய்திய பெண்
அவளை நோக்கி நாளுக்கு நாள,அச்சமூட்டும் மீனைப்போல.

இது மொழிபெயர்ப்பு முயற்சியே!

ஆங்கில மூலம்:

Mirror

by Sylvia Plath

I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel, only truthful ‚
The eye of a little god, four-cornered.
Most of the time I meditate on the opposite wall.
It is pink, with speckles. I have looked at it so long
I think it is part of my heart. But it flickers.
Faces and darkness separate us over and over.

Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.
Then she turns to those liars, the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.
She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a young girl, and in me an old woman
Rises toward her day after day, like a terrible fish.

Advertisements